środa, 31 lipiec 2019 00:00

Bitwa pod Komarowem

Tytułowy pomnik miał powstać jeszcze przed II Wojną Światową. W 1936 r. weterani bitwy pod Komarowem powołali Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na projekt monumentu. Budowę pomnika przerwała jednak wojna.
Do pomysłu budowy pomnika powrócili w 2006 r. członkowie Stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem". Po wielu latach żmudnych przygotowań, uzyskiwania wymaganych uzgodnień i zezwoleń, opracowywania dokumentacji, wymiany korespondencji, zaprojektowano monument, który formą nawiązuje do pierwotnego, przedwojennego projektu.
Pomnik będzie miał 18 metrów wysokości i zostanie wzniesiony w paśmie wzgórza 255 w Wolicy Śniatyckiej.
Zamiarem Stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem" jest odsłonięcie pomnika w 2020 r., w 100-tną rocznicę bitwy.
Przedsięwzięcie, które dzięki ww. inicjatorom nabrało kształtów i tempa, wymaga dużych nakładów finansowych. W tym celu prowadzona jest zbiórka funduszy.
Wpłat na rzecz budowy pomnika można dokonywać na konto nr:

67 1240 2816 1111 0010 3469 8856

w banku PKO S.A. Oddział Zamość, wpisując w tytule wpłaty "imię i nazwisko_cegiełka na rzecz budowy pomnika".

Kalendarz ważniejszych/ciekawszych wyjazdów, wydarzeń i imprez (nie tylko motocyklowych) w roku 2019.

  • 16 - 17 sierpnia: Cieszanów Rock Festiwal 2019
  • 22 - 25 sierpnia: obchody 99 rocznicy bitwy pod Komarowem
  • 23 - 25 sierpnia: Chmielaki 2019.
  • 9 września: Pożegnanie Lata w Tomaszowie Lub.
  • 13 - 15 sierpnia: 80 rocznica bitew pod Tomaszowem Lub.
  • 11 listopada: Święto Niepodległości RP

Sukcesywnie, w miarę napływu informacji, kalendarz będzie aktualizowany.