Klimaszewski Ryszard "Wielki Brat"

Założyciel Kresowego Bractwa Motocyklowego.

Członek Zarządu KBM.