"Zgrywus"

Założyciel Kresowego Bractwa Motocyklowego.
Honda GL1200, M-72 i inne.