Adres:
22-400 Zamość
Skrytka Pocztowa 190
Dodatkowe informacje:

NIP: 922-30-09-385
KRS: 0000348781
REGON: 060579588

Nr konta: 58 1240 2005 1111 0010 6229 4972