Bezpośrednio po II wojnie światowej, mając w pamięci również okrucieństwa światowej wojny poprzedniej i rewolucji, dążono do takiego ułożenia świata, by w oparciu o silną ingerencję państwa w gospodarkę, budowę systemów zabezpieczenia społecznego, dzięki wysokim podatkom zbudować społeczeństwo egalitarne, bezpieczne pod względem materialnym. W społeczeństwie tym już nigdy nie miało dojść do wojny wynikłej z powszechnej nędzy, której skutkiem było np. dojście do władzy faszystów.

środa, 04 marzec 2015 16:00

Umierają miejscowości na Kresach

Pochłonięci całkowicie sprawami życia codziennego sądzimy często, że całe nasze dzisiejsze "teraz" będzie trwało wiecznie. Tymczasem wszystko przemija. Przemijamy zatem nie tylko my, lecz także przemijają całe narody, państwa, cywilizacje, imperia, religie. Bardzo cierpimy, gdy odchodzi ktoś bliski. A gdy umiera miejsce gdzie się urodziliśmy, skąd pochodzą najmilsze wspomnienia naszego bezpiecznego, beztroskiego dzieciństwa ?

Piszę o tym bo wieś z której pochodzę właśnie umiera. Umiera nie tylko ta jedna wieś. Większość wsi na Kresach naszej Ojczyzny umiera tak jak moja rodzinna wieś niedaleko Łaszczowa.

WB.

środa, 04 marzec 2015 16:00

Kresy zapomniane?

Polacy słabo znają Kresy. Nie jesteśmy świadomi ani bogactwa ich historii, ani zasług jakie mają w rozwoju Rzeczpospolitej.

Ujawniła to niedawna ankieta, w której pytano studentów i uczniów szkół średnich o to, co my, Polacy zawdzięczamy Kresom. W odpowiedzi respondenci przywoływali nazwisko Mickiewicza i czasem Słowackiego. Polskie przedwojenne Kresy stały się dziś wielką białą plamą w świadomości młodego i średniego pokolenia.

Przypomnijmy zatem w skrócie, czyimi jesteśmy spadkobiercami.

środa, 04 marzec 2015 15:58

Co rozumiemy pod pojęciem "Kresy"

Termin kresy może być pojmowany na wiele sposobów. Przez kresy rozumie się na przykład część kraju leżącą blisko granicy, pogranicze. Cechą kresów uznawana bywa też ich peryferyjność w stosunku do kulturalnego, gospodarczego i politycznego centrum kraju. W okresie międzywojennym, pojęcie kresów objęło ziemie, które w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej peryferiami państwa nie były. Ich peryferyjność w II Rzeczpospolitej była zaznaczona relatywnie słabo - nie bardziej, niż innych, niekresowych części tzw. Polski B. Jednak słabe zaludnienie, niedorozwój infrastruktury technicznej oraz społecznej kresów sprawiały, że postęp cywilizacyjny docierał tam stosunkowo powoli. [prof. Stanisław Ciesielski]

środa, 04 marzec 2015 15:45

Hołd ofiarom ludobójstwa na Kresach

Kresowe Bractwo Motocyklowe składa hołd ofiarom ludobójstwa ludności polskiej kresów wschodnich dokonanego przez UPA z okazji 65 rocznicy tych wydarzeń - okolice Narola 12-07-2008 r.